20.12.2023 

„Świadczenie kompleksowej  obsługi  w  zakresie  BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski”

Zapytanie ofertowe i załączniki 

Zestawienie złożonych ofert 

Unieważnienie postępowania 

29.11.2023

„Dostawa detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski” prowadzone jest na platformie e-Zamówienia.

Kliknij aby przejść do postępowania

Informacje o kwocie

Zestawienie ofert

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

26.09.2023r.

„Zakup detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb dla Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim w 2023 roku.”

Zapytanie ofertowe „Zakup detalicznych ilości produktów żywnościowych

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego Żłobek

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o kwocie i protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

19.12.2022r.

„Dostawa detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski”

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – CUW.261.1.2022

zapytanie i wyjaśnienia do treści SWZ z 21.12.2022

informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

30.12.2022r.

„Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski”

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – zaktualizowany

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

09.01.2023

„Dostawa detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa detalicznych ilości produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski” prowadzone jest na platformie e-Zamówienia.

Kliknij aby przejść do postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Artur Durtka
Osoba aktualizująca
Artur Durtka
Data wytworzenia
07.03.2024
Data publikacji
07.03.2024
Data modyfikacji
07.03.2024