W dniu 26 lipca 2021 roku, tj. poniedziałek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędą się obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę nr XXIX/230/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku, zmienionej uchwałą nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w 2021 roku,
  • zmian budżetu na 2021 rok.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.07.2021
Data publikacji
23.07.2021
Data modyfikacji
23.07.2021