Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/95/15 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 października 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/97/15 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Zmiany w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr XIV/95/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr XIV/97/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Wzory formularzy i deklaracji na podatek

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020