W dniu 27 kwietnia 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się  XXXI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19;
  2. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
   i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów
   i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  3. wyrażania zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o nawiązaniu współpracy;
  5. przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skopanie”;
  6. przyjęcia sołectwa Skopanie, gmina Baranów Sandomierski, do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”;
  7. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XXIX/233/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego.
  8. zmian w Uchwale Nr XI/98/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
  9. zmian budżetu na rok 2021;
  10. zmian w uchwale Nr XXIX/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2034;
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Knapy, w trybie bezprzetargowym.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.04.2021
Data publikacji
22.04.2021
Data modyfikacji
22.04.2021