W dniu 28 grudnia 2023 roku, tj. CZWARTEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

b) zmian budżetu na rok 2023;

c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034;

d) utworzenia na terenie Gminy Baranów Sandomierski ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Baranowie Sandomierskim”;

e) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030;

f) przystąpienia do realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEPK.07.11-IP.01-001/23, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, „Akademia krasnoludków” – Numer projektu: FEPK.07.11-IP.01-0009/23 oraz pt. „Bajkowa Kraina” – Numer projektu: FEPK.07.11-IP.01-0008/23.

 

  1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  2. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
27.12.2023
Data publikacji
27.12.2023
Data modyfikacji
27.12.2023