Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział terenowy w Rzeszowie informuje o możliwości uzyskania pożyczki – wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników. Szczegóły dotyczące udzielenia pożyczek dostępne są w Zarządzeniu nr 56/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad, warunków i trybu postępowania przy udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
05.05.2021
Data publikacji
05.05.2021
Data modyfikacji
05.05.2021