Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Ślęzaki w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Ślęzaki.

Decyzja wraz z uzasadnieniem.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
07.11.2023
Data publikacji
07.11.2023
Data modyfikacji
07.11.2023