Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie  900 000,00 zł zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów.

Budynek Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów jest w bardzo złym stanie technicznym, gdyż od momentu powstania w 1952 roku nie był poddawany większym remontom, co powoduje, że występują coraz większe problemy w jego eksploatacji. Obiekt traci swoje funkcje, a mieszkańcy w coraz mniejszym stopniu chcą z niego korzystać. Jednak niebawem budynek przejdzie nie małą metamorfozę i znów mieszkańcy, w pełni będą mogli korzystać z budynku. Z kolei jego nowe funkcje pozwolą m.in. rozwijać zainteresowania i kulturę czasu wolnego oraz stworzyć nowe formy aktywności społecznej.

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji” już została podpisana umowa, a wykonawcą została firma TREEBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: Jawornik 337, 32-400 Myślenice.

Jakie prace zostaną wykonane?

Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku obejmować będzie m.in.: kompleksowe prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych, podłóg i stropu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu, przebudowę klatki schodowej wewnątrz budynku, przebudowę schodów zewnętrznych
z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie tarasu od strony zachodniej budynku, przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z przebudową instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, sanitarnej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu Led.
Ponadto, w ramach realizowanych prac planuje się wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku obejmującego, m.in. budowę parkingu dla osób korzystających z obiektu.

Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie ogólnodostępnego Centrum Kultury i Integracji dla mieszkańców miejscowości Suchorzów i funkcjonujących na jej terenie organizacji pozarządowych. 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.12.2022
Data publikacji
22.12.2022
Data modyfikacji
22.12.2022