W czwartek, 24 lutego, o godzinie 4.00 rano rozpoczął się barbarzyński atak Rosji na Ukrainę.

Nasz wschodni sąsiad znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Zbrojna agresja Rosji powoduje bezpośrednie zagrożenie dla bytu niepodległego Państwa Ukraińskiego oraz życia i zdrowia obywateli Ukrainy i osób przebywających na Jej terenie.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski wyraża solidarność z Ukrainą i Jej obywatelami! Zdecydowanie potępiamy atak rosyjski na Ukrainę, który jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii XXI w.!

Jednocześnie w ślad za Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem przypominamy, że  ,,konflikt zbrojny w dzisiejszych realiach to nie tylko działania militarne, ale również w cyberprzestrzeni. Apelujemy zatem o posługiwanie się tylko sprawdzonymi
i potwierdzonymi informacjami związanymi z wydarzeniami na Ukrainie oraz przy naszych granicach.’’

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.02.2022
Data publikacji
25.02.2022
Data modyfikacji
01.03.2022