Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od 13 czerwca 2022r. realizuje  inicjatywę pn: „Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski śladami Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

Inicjatywa jest dofinansowana ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny SMK.

Motywem przewodnim działań projektowych są Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego związanego z Błogosławionym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim wielkim Polakiem, prymasem Polski, kapłanem i mężem stanu. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie wykładu przybliżającego życie i twórczość Stefana Wyszyńskiego jego charyzmę w posłudze ludziom i kościołowi. Wykład poprzedzi wystawa obejmującą więzienne lata Prymasa Wyszyńskiego i jego spotkania z Karolem Wojtyłą . Odwiedzimy klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu, gdzie 7 października 1966 roku prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński koronował cudowny obraz Matki Bożej Dzikowskiej oraz przebędziemy  szlaki bieszczadzki Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy – poznamy miejsce związane z jego internowaniem oraz historię powstania tekstu Jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego. Kolejnym spotkaniem z Kardynałem będzie udział w prezentacji filmów o życiu i działalności Kardynała.

Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie !

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
20.06.2022
Data publikacji
20.06.2022
Data modyfikacji
20.06.2022