Trwają zapisy uczniów do przedszkoli na terenie naszej Gminy na rok szkolny 2021/2022. Podania można składać do 4 marca 2021 roku.

Od poniedziałku 8 marca br. rozpoczyna się rekrutacja dla uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, które działają na terenie Gminy Baranów Sandomierski, zapisy będą trwały do 31 marca do godz. 15:00. Zainteresowani rodzice i opiekunowie, winni złożyć wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 12 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00, zostanie przeprowadzona weryfikacja wniosków przez Komisję rekrutacyjną. Dzień później, 13 kwietnia 2021 roku, Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 27 kwietnia 2021 roku każdy rodzic będzie zobowiązany do potwierdzenia woli kandydata w postaci pisemnego oświadczenia. Ostateczna lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych, będzie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 28 kwietnia 2021 roku do godziny 12.

Stosowne dokumenty oraz informacje, w jakich godzinach przyjmowane s a wnioski znajdują się na stronach internetowych
lub w sekretariatach poszczególnych placówek.

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
Zespół Szkół w Skopaniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach 
Zespół Szkół w Woli Baranowskiej
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dąbrowicy

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.03.2021
Data publikacji
04.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021