Popiół z palenisk domowych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który trafiał na składowisko nie spełniał odpowiednych wymogów do składowania na wysypisku odpadów.

W ostatnim czasie mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski zauważyli problem przepełnionych kontenerów na zimny popiół, podstawionych w wyznaczonych miejscach w poszczególnych sołectwach oraz w PSZOK-u w Skopaniu, gdyż nie był on przyjmowany na składowisko.

Dlaczego tak się dzieło? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r.,w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015r. poz. 1277) Zimny popiół to odpad komunalny niewymieniony w innych podgrupach  o kodzie 20 03 99   – popiół z palenisk domowych. Podobnie jak inne odpady komunalne z Gminy Baranów Sandomierski popiół z palenisk domowych oddawany jest do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Nie podlega on jednak dalszemu przetwarzaniu, a jedynie zostaje składowany na wysypiskach odpadów. Jednak aby tak mogło się stać, popiół musi spełniać odpowiednie parametry, które przedstawia poniższa tabela.

Lp. Zakres badań Dopuszczalne graniczne wartości
1 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% suchej masy
2 Strata przy prażeniu (LOI) 8% suchej masy*
3 Ciepło spalania 6 MJ/kg suchej masy

 

Odbierany popiół poddawany jest regularnym badaniom kwalifikującym go do przewożenia na składowisko. Gmina Baranów Sandomierski w ostatnim czasie kilkukrotnie wykonała analizę odpadu zimnego popiołu gdyż parametry o których mowa nie pozwalały do  jego przekazania na składowisko.  Działo się tak, za sprawą spalania przez mieszkańców śmieci z gospodarstw domowych typu: folie, plastik itp.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o zwracanie uwagi na to, czym palimy w piecach, ze względu nie tylko na problem odbioru zimnych popiołów, a przede wszystkim na jakość powietrza i nasze zdrowie.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
14.01.2022
Data publikacji
14.01.2022
Data modyfikacji
14.01.2022