Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od stycznia 2022r. realizował inicjatywę pt.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego – Lasowiacy w widłach Wisły i Sanu” dofinansowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.


Projekt miał na celu przybliżenie dzieciom, młodzieży i seniorom z gminy Baranów Sandomierski dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, pokazanie miejsc cennych dla kultury polskiej oraz dziedzictwa kulturowego Lasowiaków mieszkających w widłach Wisły i Sanu.

Poznawali oni dziedzictwo kulturowe rodu Tarnowskich „Kolekcję malarstwa Tarnowskich z Dzikowa” w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, odwiedzili jedyne w Polsce Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Poznali historię Sandomierza, sandomierskie podziemia, Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne oraz Muzeum Zamkowe ze zbiorami wsi sandomierskiej.
W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – Rozwadowie „Takie było lasowiackie życie Dawna wieś w rzeźbie Jana Puka” dzieci, młodzież i seniorzy zobaczyli dawne życie w lasowiackiej wsi. Wystawa pt.„Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem” pokazała codzienne życie mieszkańców regionu położonego w widłach Wisły i Sanu.
W Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem seniorzy odwiedzili wystawy: historyczną, archeologiczną, etnograficzną oraz ekspozycję wikliny użytkowej i artystycznej.
W Leżajsku zwiedzili zespół Dworu Starościńskiego, w którym znajduje się Muzeum Ziemi Leżajskiej, Muzeum Prowincji OO. Bernardynów oraz uczestniczyli w koncercie organowym XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Kolejny przystanek na szlaku dziedzictwa kulturowego to Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Inicjatywę zakończyły warsztaty kuchni lasowiackiej poprowadzone przez baranowskie Lasowiaczki oraz koncert pt.: „Zagraj mi muzyko po lasowiacku” w wykonaniu kapeli, chóru i Zespołu Pieśni i Tańca „ Lasowiacy” z Stalowej Woli.

Dzięki tej inicjatywie społeczeństwo gminy Baranów Sandomierski miało możliwość poznania cennych dla kultury polskiej miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym Lasowiaków w widłach Wisły i Sanu.

T.Żyguła

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
21.12.2022
Data publikacji
21.12.2022
Data modyfikacji
10.02.2023