Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie podkarpackim.

Od godz. 9.00 dnia 26.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia  26.03.2021 r.  na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza oraz na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonanej przez Instytut Ochrony Środowiska prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu informacje dotyczące województwa podkarpackiego, m.in.:

– informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania;

– informacje o zagrożeniu;

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
26.03.2021
Data publikacji
26.03.2021
Data modyfikacji
29.03.2021