W ubiegły piątek Gmina Baranów Sandomierski wraz z Gminą Nowa Dęba, Tarnobrzeg
i Grębów podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektu mającego na celu zagospodarowanie terenów po przemyśle siarkowym oraz zdegradowanych przestrzeni publicznych.

W dniu 23 kwietnia w Tarnobrzegu przedstawiciele władz samorządowych gmin: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Grębów podjęli współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa w celu realizacji projektu pn. ,, Nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom gmin: Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Grębowa.’’

Celem projektu jest zagospodarowanie terenów po przemyśle siarkowym oraz zdegradowanych przestrzeni publicznych oraz poprawa estetyki i ładu przestrzennego gmin partnerskich. Dzięki temu tereny te zyskają nowe funkcje gospodarcze, społeczne, rekreacyjne i turystyczne.

W ramach projektu Gmina Baranów Sandomierski planuje zrealizować zadanie polegające na: przebudowie rynku w stylu nawiązującym do tradycyjnego rynku galicyjskiego. W obrębie rynku i ulic przyległych planowana jest  przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej na doziemną, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz  przebudowa chodnika. Ponadto w obrębie ulic: Mickiewicza, Kwiatowej i Okulickiego powstanie deptak.

Miasteczko zyska także miejsce spotkań mieszkańców i organizacji pozarządowych.  Adaptacja budynku przy ul. Rynek 17 z przeznaczeniem na izbę regionalną wraz z kawiarnią będzie idealnym miejscem na tego typu spotkania.  Utworzenie skwerów zielonych na terenie miasta, dopełni całość planowanych prac inwestycyjnych.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
29.04.2021
Data publikacji
29.04.2021
Data modyfikacji
30.04.2021