Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza naborów wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Wnioski w ramach konkursu należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. w terminie od 28 maja  do 11 czerwca 2021 roku.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.05.2021
Data publikacji
18.05.2021
Data modyfikacji
18.05.2021