W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, wzięli  udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Show me the most beautiful places in your country” w języku angielskim, którego organizatorem była ,,baranowska placówka”.

Projekt miał na celu wykorzystanie umiejętności językowych uczniów w praktyce, nabycie wiedzy z zakresu kultury i geografii krajów biorących udział w tym przedsięwzięciu oraz wsparcie motywacji do nauki języka angielskiego. W projekcie uczestniczyło 8 krajów: Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Litwa, Bośnia
i Hercegowina, Niemcy oraz Turcja
.

W ramach projektu uczniowie z poszczególnych krajów, przy wsparciu nauczycieli języków obcych,  realizowali kolejne zadania projektowe. Pierwszym z nich było stworzenie logo projektu, kolejnym nagranie filmu o swojej miejscowości z komentarzem w języku angielskim. W projekcie nie zabrakło również przestrzeni na aktywną pracę młodzieży. Uczniowie tworzyli wypowiedzi pisemne i ustne o najpiękniejszych miejscach w swoich krajach, a następnie prezentowali je koleżankom i kolegom w formie prezentacji papierowych oraz PowerPoint.

Znaczące miejsce w omawianym przedsięwzięciu zajmowała internetowa przestrzeń TwinSpace, na platformie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej – eTwinning. Na tej  specjalnie stworzonej na potrzeby projektu stronie  Internetowej, publikowane były prace uczniów ze wszystkich krajów. Ponadto zalogowani na stronie uczniowie mogli rozmawiać w języku angielskim z kolegami z  krajów biorących udział w projekcie wymieniając poglądy, komentując ich prace i wzajemnie poszerzając swoją wiedzę. Nauczyciele koordynujący pracę swoich uczniów w poszczególnych krajach, w cyklicznych spotkaniach online wymieniali spostrzeżenia, omawiali bieżącą organizację pracy, planując kolejne wspólne przedsięwzięcia. Ostatnimi elementami projektu było spotkanie online z uczniami z poszczególnych krajów oraz międzynarodowy konkurs wiedzowy online
w aplikacji Kahoot.

Projekt przyniósł zarówno uczniom jak i szkole ogromne korzyści! Uczniowie mieli możliwość wykorzystania umiejętności językowych w rozmowie z rówieśnikami z innych krajów oraz poznania najpiękniejszych zakątków Europy. Natomiast Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim stał się częścią międzynarodowej społeczności szkolnej, a nawiązane kontakty pozwolą na rozwój szkoły w  przyszłości.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
15.06.2021
Data publikacji
15.06.2021
Data modyfikacji
15.06.2021