Rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski.

W związku z panującą epidemią i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się troską o stan zdrowia mieszkańców Samorząd Gminy rozpoczął dystrybucję bezpłatnych jednorazowych maseczek ochronnych.

Za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego do Urzędu Miasta i Gminy dotarło 23 500 sztuk maseczek jednorazowych pochodzących z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy udało się pozyskać dodatkowe 3 800 sztuk, dzięki czemu każdy mieszkaniec dostanie 3 maseczki.

Dystrybucję maseczek w poszczególnych miejscowościach prowadzą sołtysi przy pomocy Rad Sołeckich oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu sprawnie dostarczymy pakiety ochronne do każdego mieszkańca naszej Gminy. Każde gospodarstwo domowe otrzyma maseczki w ilości stosownej do ilości osób zgłoszonych w deklaracji śmieciowej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wprowadzony został nakaz zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki. Nie można więc używać już przyłbic czy innych zamienników jak chusty, kominy, szaliki.

Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych – tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł. Dodatkowo brak maseczki w sklepie stał się uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży.

Pamiętajmy, że nosząc maseczkę chronimy zarówno siebie jak i ludzi wokół nas oraz w istotnym stopniu ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.04.2021
Data publikacji
19.04.2021
Data modyfikacji
19.04.2021