Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektuGminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” zostaną przeprowadzone w dniach od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

 

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski. Następnie Gmina uchwałą nr XLVIII/383/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku przystąpiła do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

 

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany będzie projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030” – link  do dokumentu zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji w dniu 18 stycznia 2023 r.

 

Uwagi do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030” będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
  • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online – kliknij tutaj)

 

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
11.01.2023
Data publikacji
11.01.2023
Data modyfikacji
11.01.2023