Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu otrzymało dotację na realizację projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Koło Gospodyń Wiejski w Skopaniu dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowało zadanie pt. „Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Skopaniu” mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W ramach tego zadania zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania wraz z podstawą i zmiękczaczem wody, a także płytę grillową do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich, która mieści się  w Skopaniu przy ul. Św. Floriana 1. Zakup tych urządzeń pozwoli przede wszystkim na rozwijanie umiejętności kulinarnych członków Koła Gospodyń Wiejskich w Skopaniu, wpłynie na ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni i przyczyni się do lepszej organizacji pracy oraz zachowania wymogów sanitarnych.

Wartość dofinansowania wyniosła 7 200 zł.

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy podpisanej w dniu 11 stycznia 2021 r.  z Lasowiacką Grupą Działania o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.03.2021
Data publikacji
10.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021