Za nami uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Integracji w Suchorzowie, które miało miejsce 1 Maja.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych Pan Jacek Rożek,
Pani Małgorzata Krasowska, Pani Iwona Surowiec, Pan Marek Mazur, Pani Ewa Draus i Pan Waldemar Stępień.

Centrum Kultury i Integracji w Suchorzowie mieści się w budynku, który dotychczas pełnił funkcję Domu Ludowego. W Centrum znajduje się Sołtysówka, Biblioteka oraz siedziba Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

W budynku wykonano kompleksową termomodernizacyjne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowę układu funkcjonalny pomieszczeń wraz z przebudową instalacji, co, elektrycznej i wod-kan. Przebudowano również dach, klatkę schodową wewnątrz budynku oraz schody zewnętrzne. W ramach prac wykonany został podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, parking oraz taras.

Wartość prac budowlanych związanych z przebudową i modernizacją budynku Domu Ludowego
w Suchorzowie na Centrum Kultury i Integracji wyniosła ponad 1,4 mln zł. z czego 1 072 343,89 zł., stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Zdjęcia: Paweł Surowiec

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
09.05.2024
Data publikacji
09.05.2024
Data modyfikacji
09.05.2024