W ubiegły piątek tj. 23 września 2022 roku Liga Ochrony Przyrody Okręg Tarnobrzeski świętowała 45-lecie istnienia.

 

Podczas jubileuszu 45-lecia działalności Tarnobrzeskiej Ligi Ochrony Przyrody wręczone zostały odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy popularyzujących regionalne środowisko naturalne.  Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Gminy Baranów Sandomierski.

Za swą działalność, zaangażowanie i wieloletnie osiągnięcia odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi Panią Marię Pietrzyk. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego Pan Krystian Szczepański.

Natomiast na wniosek Zarządu Okręgu Ligi  Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu przyznano również „Złotą Odznakę Honorową” z napisem: „Zasłużony dla ochrony przyrody” m.in. Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Machowiczowi z Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim.

 

Uroczystość była okazją do wręczenia „Medali Komisji Edukacji Narodowej”. Medal otrzymała m.in. Pani Magdalena Kucharska – nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej.

Wręczono także dyplomy i wyróżnienia dla nauczycieli oraz osób i instytucji wspierających LOP – tutaj po raz kolejny zostało docenione zaangażowanie pani Magdaleny Kucharskiej.

 

Liga Ochrony Przyrody posiada również własne odznaczenia a wśród nich najwyższym wyróżnieniem jest „Zielone Serce Przyrodzie”, wręczone za wybitne osiągnięcia w ochronie przyrody. Na wniosek Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie nadał Panu Antoniemu Szpakowi najwyższe odznaczenie „Zielone Serce Przyrodzie”. Pan Antoni Szpak jest założycielem LOP w dawnym województwie tarnobrzeskim. Przyczynił się do powstania 9 rezerwatów przyrody oraz ponad 100 pomników przyrody.

 

Na terenie Gminy Baranów Sandomierski LOP swoją działalnością wykazał się m.in. zabiegając o powołanie pomników przyrody przy kościele w Baranowie Sandomierskim oraz tworząc przyrodniczą ścieżkę rowerową – Szlakiem Pomników Przyrody po terenie Gminy Baranów Sandomierski.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym !  Cieszymy się że Państwa zaangażowanie zostało docenione i życzymy dalszych sukcesów w działalności na rzecz ochrony środowiska i szerzenia proekologicznych postaw na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Źródło: Liga Ochrony Przyrody Okręg Tarnobrzeski

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
28.09.2022
Data publikacji
28.09.2022
Data modyfikacji
29.09.2022