KOWR uruchomił pierwsza usługę elektroniczna na portalu eRolnik.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych- FPZ f1, umożliwiający uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

W związku z powyższym  informujemy o:

  • obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych;
  • obowiązku złożenia deklaracji do OT KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy;
  • możliwości złożenia formularza deklaracji – FPZ f1 drogą elektroniczną, poprzez platformę usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
14.05.2021
Data publikacji
14.05.2021
Data modyfikacji
14.05.2021