Zwrot podatku akcyzowego 28-01-2021 I N F O R M A C J A   Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021  roku złożyć stosowny wniosek. (Uwaga! celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych we wniosku należy podać:  PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku,)   Do wniosku należy dołączyć: – faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej, wystawione w okresie  od 1 sierpnia 2020 r. do  31 stycznia 2021 r., – zaświadczenie z ARMIR potwierdzające średnią roczną liczbę bydła w 2020 roku,     Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.   Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, telefon (0-15) 811 85 81  wew. 111.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.01.2021
Data publikacji
28.01.2021
Data modyfikacji
22.03.2021