Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Termin składania wniosków w II terminie 2023 r.:

  • Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. –wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta (świnie, owce, kozy lub bydło) zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, zobowiązani są dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwo, zawierającego informacje:

  • Bydło – o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku (nie dotyczy producentów rolnych, którzy przedłożyli powyższy dokument w miesiącu lutym 2023r.)
  • Świń, owiec i kóz – o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych, owiec lub kóz w 2022 r.

W przypadku zwrotu dotyczącego koni – do wniosku każdy rolnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta w 2022 r., pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Producenci rolni, którzy chcą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni składają odrębny wniosek.  W ramach limitu przysługującego na świnie, kozy, owce i konie do wniosku można dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu  od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023r.

UWAGA!

Aby usprawnić proces składania wniosków prosimy o wcześniejsze przygotowanie wniosku oraz wymaganych załączników do wniosku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 15 811 85 81 wew. 111.

Druki do pobrania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
01.08.2023
Data publikacji
01.08.2023
Data modyfikacji
31.07.2023