Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku złożyć stosowny wniosek.

Uwaga! celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych we wniosku należy podać:  PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej, wystawione w okresie  od 1 sierpnia 2022 r. do  31 stycznia 2023 r.,
  • zaświadczenie z ARMIR potwierdzające średnią roczną liczbę bydła w 2022 roku.

W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosić będzie 1,20 zł.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Wnioski dostępne są na stronie UMiG Baranów Sandomierski w zakładce: Dokumenty do pobrania ->Podatki oraz  w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-15) 811 85 81  wew. 111.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
03.02.2023
Data publikacji
03.02.2023
Data modyfikacji
03.02.2023