Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku złożyć stosowny wniosek.

Uwaga! celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych we wniosku należy podać:  PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku,)

 

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej, wystawione w okresie  od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r.,

– zaświadczenie z ARMIR potwierdzające średnią roczną liczbę bydła w 2021 roku. 

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Wnioski dostępne są na stronie UMiG Baranów Sandomierski w zakładce: Dokumenty do pobrania ->Podatki oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-15) 811 85 81 wew. 111.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.08.2022
Data publikacji
10.08.2022
Data modyfikacji
10.08.2022