Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku złożyć stosowny wniosek.

Uwaga! celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych we wniosku należy podać:  PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej, wystawione w okresie  od 1 sierpnia 2021 r. do  31 stycznia 2022 r.,
  • zaświadczenie z ARMIR potwierdzające średnią roczną liczbę bydła w 2021 roku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Wnioski dostępne są na stronie UMiG Baranów Sandomierski w zakładce: Dokumenty do pobrania ->Podatki oraz  w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-15) 811 85 81  wew. 111.

twitter sharing button
linkedin sharing button
facebook sharing button
email sharing button
whatsapp sharing button
print sharing button
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
31.01.2022
Data publikacji
31.01.2022
Data modyfikacji
31.01.2022