Tytuł ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ” przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Do 31 lipca 2022r. można składać wnioski w sprawie kandydatów do tytułu.

Kto może zgłosić kandydatów?

Zgodnie z przyjętym regulaminem, prawo zgłaszania wniosków do Kapituły Tytularnej przysługuje: członkom Kapituły Tytularnej, organizacjom społecznym i politycznym, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom i związkom twórczym, Radom Sołeckim i Radom Osiedla.

Gdzie składamy wnioski i w jakim terminie?

Wnioski należy składać do Przewodniczącego Kapituły Tytularnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul.Gen.L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski do 31 lipca 2022r.

Do wniosku należy dołączyć listę podpisów osób popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób wpisanych do rejestru wyborców Gminy Baranów Sandomierski.

Wręczenie odznaczenia symbolizującego nadanie tytułu honorowego nastąpi podczas uroczystości dożynkowych, które odbędą się w dniu 14 sierpnia 2022 roku w Skopaniu Osiedlu.

Wzory dokumentów, jakie należy złożyć znajdują się poniżej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.07.2022
Data publikacji
26.07.2022
Data modyfikacji
26.07.2022