Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 25 lutego 2023 roku odszedł Pan Eugeniusz Durda.

Pan Eugeniusz  w latach 1978-1988 oraz  1991-1998 był sołtysem miejscowości Suchorzów.  Pełnił trzykrotnie funkcję Radnego Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Od 1982 roku  do 2016 roku był Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorzowie. W latach 1986-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2016 roku do 2021 roku pełnił funkcję Sekretarza w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Baranowie Sandomierskim. Podczas swej działalności społecznej i samorządowej przyczynił się do realizacji wielu inwestycji na terenie sołectwa m.in. budowy drogi przez wieś oraz jej gazyfikacji i telefonizacji, jak również brał udział w pozyskiwaniu sprzętu, wyposażenia i samochodów dla jednostek OSP z terenu gminy.  Za swą wieloletnią i owocną pracę w 2007 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski składa rodzinie oraz najbliższym Pana Eugeniusza wyrazy szczerego żalu i współczucia oraz otuchy w tych trudnych chwilach.

Różaniec Święty zostanie odmówiony w Kościele Parafialnym w Baranowie Sandomierskim dnia 28 lutego 2023 roku o godzinie 13:30.

O godzinie 14:00 zostanie odprawiona Msza Św. żałobna, po Mszy ciało Zmarłego zostanie odprowadzone na Cmentarz Parafialny.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
27.02.2023
Data publikacji
27.02.2023
Data modyfikacji
27.02.2023