Za nami kolejny Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Baranowie Sandomierskim.

Zjazd odbył się 25 września w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, któremu przewodniczył dh Grzegorz Ślęzak, a sekretarzem Zjazdu została dh Iwona Walczyk.  Kolejno wybrano Prezydium Zjazdu, w składzie: dh Edward Szlichta – Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Kazimierz Ślęzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu, Jacek Rożek – wicestarosta tarnobrzeski oraz Marek Mazur- Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Sprawozdanie to przedstawił zgromadzonym druhnom i druhom Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP dh Jacek Hynowski oraz dh Józef Bereski– Komendant Gminny ZOSP RP. Następnie Dh Jan Pelczar Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej przedstawił również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Ponadto omówiono sprawy bieżące związane  z działalnością strażaków – ochotników. Przybliżono kwestie dot. przeprowadzonych akcji gaśniczo–ratunkowych, jak również omówiono inwestycje i zakupy wyposażenia i sprzętu w poszczególnych jednostkach, które w części były finansowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Sobotnie spotkanie zgromadziło strażaków z terenu całej Gminy Baranów Sandomierski, nie zabrakło również władz samorządowych. W Zjeździe wzięli udział: Zbigniew Chmielowiec –Poseł na Sejm RP, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Dh Edward Szlichta – Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Kazimierz Ślęzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP   w Tarnobrzegu, Jacek Rożek – wicestarosta tarnobrzeski, Marek Mazur- Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Wacław Smykla- Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, Marek Ożga – Wicedyrektora WORD  w Tarnobrzegu, Marian Róg Komendant Miejski PSP  w Tarnobrzegu  i Piotr Kędzior – Dowódca JRG w Tarnobrzegu.

Podczas spotkania wybrano na kolejną kadencję, liczącą pięć lat, nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Baranowie Sandomierskim, Komisję Rewizyjną, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W trakcie trwania głosowania nad  udzieleniem absolutoriom dla ustępującego Zarządu, wszyscy druhowie uprawnieni do głosowania oddali głos ,,za’’.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie Sandomierskim na lata 2021-2026 przedstawia się następująco:

Prezes –dh Jacek Hynowski
Wiceprezes – dh Grzegorz Ślęzak
Wiceprezes – dh Józef Białek
Wiceprezes – dh Henryk Róg
Komendant Gminny – dh Józef Bereski
Sekretarz – dh Jakub Marek
Skarbnik – dh Henryk Ziętek

Członkowie prezydium druhowie:
Łukasz Sipiora, Tomasz Magda, Andrzej Bojda, Marcin Sudoł, Rafał Durda, Krystian Kosztur,

Członkowie zarządu, druhowie:

Dawid Hyjek, Zdzisław Nowak, Krzysztof Pitra, Zdzisław Zarzycki, Bogusław Ślusarz, Wiesław Mendocha, Piotr Byczek, Michał Sączawa, Ryszard Dudek, Mariusz Nowak, Marek Merklinger, Łukasz Świerblewski, Grzegorz Chmielowiec, Marian Sączawa, Józef Lewicki, Piotr Wodniowski, Jan Baran, Dariusz Chwałek, Walczyk Iwona

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Jan Pelczar
Wiceprzewodniczący – dh Lesław Badawika
Sekretarz – dh Sylwia Barszczewska-Reczek

Członkowie Komisji Rewizyjnej– dh Krzysztof Deryło i dh Dariusz Urbaniak

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP:

dh Henryk Ziętek, dh Tomasz Magda, dh Tomasz Passakas, dh Rafał Durda i dh Łukasz Sipiora,

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu zostali:

dh Grzegorz Ślęzak, dh Jacek Hynowski, dh Józef Bereskii i dh Henryk Róg.

 

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
29.09.2021
Data publikacji
29.09.2021
Data modyfikacji
29.09.2021