Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski do 23 czerwca mogą złożyć pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy za 2021 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przedstawia Radzie Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2021 w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.
Zgodnie z ust. 8 art. 28  ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, odbędzie się 24 czerwca o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (pok. 5) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 8).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Wacław Smykla

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
17.06.2022
Data publikacji
17.06.2022
Data modyfikacji
17.06.2022