Tytuł ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ” przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Do 31 lipca 2024r. można składać wnioski w sprawie kandydatów do tytułu.

Zgłaszanie kandydatów:

Zgodnie z przyjętym regulaminem, prawo zgłaszania wniosków do Kapituły Tytularnej przysługuje: członkom Kapituły Tytularnej, organizacjom społecznym i politycznym, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom i związkom twórczym, Radom Sołeckim i Radom Osiedla.

Składanie wniosku:

Wnioski należy składać do Przewodniczącego Kapituły Tytularnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski do 31 lipca 2024r.

Do wniosku należy dołączyć listę podpisów osób popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób wpisanych do rejestru wyborców Gminy Baranów Sandomierski.

Wręczenie odznaczenia symbolizującego nadanie tytułu honorowego nastąpi podczas uroczystości dożynkowych, które odbędą się w dniu 25 sierpnia 2024 roku w Suchorzowie.

Wzory dokumentów, jakie należy złożyć znajdują się poniżej.

Lista

wniosek

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
28.06.2024
Data publikacji
28.06.2024
Data modyfikacji
28.06.2024