30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania

Przypominamy, że 1 lipca ubiegłego roku wszedł obowiązek złożenia przez każdego właściciela domu, deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w celu zebrania wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do 1MW w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Co to jest CEEB ?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

 • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
  przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

 • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
  lub e-dowodu na stronie internetowej tutaj  Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście
  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
  gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow , oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Druk deklaracji można pobrać tutaj: druk

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy pod numerem 15 811 85 81 wew. 131 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
04.02.2022
Data publikacji
04.02.2022
Data modyfikacji
04.02.2022