Zapraszamy mieszkańców sołectwa Durdy, Sołectwa Marki, Sołectwa Dymitrów Mały
i Sołectwa Dymitrów Duży na zebrania wiejskie

 • Zebranie Wiejskie Sołectwa Durdy, odbędzie się o godz. 9:15 w Centrum Rekreacji w Durdach,

Proponowana tematyka obrad:

 1.  Podsumowanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok poprzedni
 2. Sprawy bieżące
 • Zebranie Wiejskie Sołectwa Marki, odbędzie się o godz. 13:15 w w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Markach,

Proponowana tematyka obrad:

 1.  Podsumowanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok poprzedni
 2. Sprawy bieżące
 • Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymitrów Mały, odbędzie się o godz. 15:15 w w Remizie OSP Dymitrów Mały,

Proponowana tematyka obrad:

 1.  Podsumowanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok poprzedni
 2. Sprawy bieżące
 • Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymitrów Duży, odbędzie się o godz. 17:15 w Domu Ludowym w Dymitrowie Dużym.

Proponowana tematyka obrad:

 1.  Podsumowanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok poprzedni
 2. Sprawy bieżące

Harmonogram zebrań wiejskich w pozostałych miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski będzie systematycznie dodawany na stronie internetowej UMiG Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.03.2023
Data publikacji
24.03.2023
Data modyfikacji
24.03.2023