Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ,, Bez barier na rynku pracy”.

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodową i zwiększyć zdolność do zatrudnienia (wyrażona osiągniętymi wskaźnikami) u 36 osób należących do grupy docelowej osiągnięta od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. poprzez realizacje kompleksowego wsparcia (poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy) dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

Szczególnie zapraszamy:
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną / osoby z zaburzeniami psychicznymi;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
•    stypendium szkoleniowe (9,92/h netto)1
•    stypendium stażowe (1649,34 zł netto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu,
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć,
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy),
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik i/lub skrypt),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    zaświadczenie o ukończeniu staży,
•    pokrycie kosztów egzaminów,
•    pokrycie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem i stażem.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
• Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (10 dni / 1 osoba tj. 10 sesji / 1 osoba)(2 sesje x 2h zegarowe indywidualna usługa doradcza, 2 sesje x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 6 sesji x 2h zegarowe mentoringu dla każdego UP).
• Specjalistyczne poradnictwo zawodowe-warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (4 sesji/4dni po 6h zegarowych/1 grupa, łącznie 24h/grupa).
• Pośrednictwo pracy (4h zegar. /2 dni po 2h zegarowe/osoba).
• Szkolenia zawodowe.
• Staże zawodowe (3 miesiące/osoba).

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły – 3 grupy po średnio 12 os. każda, w terminie 04-07.2023 r. dla drugiego okresu realizacji projektu. Na terenie woj. lubelskiego/podkarpackiego, w oparciu o regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem, który dojedzie w miejsce wskazane przez os. zainteresowaną udziałem w projekcie, w celu zapewnienia pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji i na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 Zgodnie z wytycznymi stypendium stażowe miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. na dzień składania wniosku.

D. Dmuchowska

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
05.04.2023
Data publikacji
05.04.2023
Data modyfikacji
05.04.2023