Za nami kolejne zakończone zadanie inwestycyjne na terenie Gminy. Roboty wykonywane na terenie miejscowości Durdy i Suchorzów zostały wykonane w terminie
i oddane bez zastrzeżeń.

Gmina Baranów Sandomierski w ramach pozyskanych środków w kwocie 110 000,00 zł,  na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zrealizowała zadania na terenie dwóch miejscowości.

Jaki był zakres robót i ich wartość? 

W miejscowości Durdy na działce nr 618/21 wykonano nawierzchnię kamienistą na długości 278 mb. i szerokości 4m wraz z przebudową przepustu. Z kolei w miejscowości Suchorzów nawierzchnię kamienistą na odcinku 280mb, wykonano na działce nr 414/36.

Wartość wykonanych robót wyniosła 99 032,22 zł. Niewykorzystane środki w kwocie blisko 11 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie robót na drodze w miejscowości Dymitrów Duży.

Czemu ma służyć inwestycja?

Zrealizowane zadanie z pewnością przyczyni się do poprawy dojazdów do gruntów rolnych oraz zabudowań gospodarczych na terenie poszczególnych miejscowości.

Wykonawcą prac jest firma F.U.H. Domkop Damian Stępień z siedziba firmy ul. Stawowa 1, 39-340 Padew Narodowa.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
21.09.2022
Data publikacji
21.09.2022
Data modyfikacji
21.09.2022