Czas przedstawić kolejne zrealizowanie zadanie na terenie naszej Gminy. Tym razem zakupiono sprzęt do Domów Ludowych w Ślęzakach i Knapach oraz wyremontowano łazienki w budynku użyteczności publicznej w Dymitrowie Małym.

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania i doposażenie miejsc zaspokających potrzeby w zakresie rekreacji i szerokorozumianej turystyki, osób zamieszkujących i odwiedzających miejscowości Knapy, Ślęzaki
i Dymitrów Mały.

Co się zmieniło po realizacji zadania? 

W ramach zadania doposażono budynek domu ludowego w Knapach. Zakup urządzeń tj. nowa szafa chłodnicza oraz kuchnia gazowa, 5-palinkowa z piekarnikiem elektrycznym, pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie kuchni.

Zmodernizowany nieco wcześniej  budynek w Ślęzakach również zyskał nowe wyposażenie.  Dzięki dostawie 50 szt. krzeseł oraz 10 szt. stołów doposażono odnowioną sale.

Zakup wymienionych elementów pozwoli na dogodniejsze korzystanie z budynków użyteczności publicznej przez lokalną społeczność. Przyczyni się również się sprawnego działania organizacji pozarządowych na terenie tych miejscowości.

Ponadto w ramach realizowanej operacji przeprowadzono gruntowny remont łazienek w budynku użyteczności publicznej w Dymitrowie Małym. Pomieszczenia łazienek, były w bardzo złym stanie technicznym, co wymagało podjęcia natychmiastowych działań. Odpadające płytki, cieknące rury czy niesprawna wentylacja to tylko niektóre elementy na długiej liście sporządzonej przed remontem. Dlatego też w ramach prac budowlanych m.in. wymieniono instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Wyszpachlowano i wymalowano ściany, ułożono płytki. Zainstalowano nowe grzejniki i oświetlenie. Jedno z pomieszczeń zostało przystosowane do osób niepełnosprawnych. Wykończone łazienki wyposażono w rolety, lustra i kosze na śmieci.

Jakie korzyści przynosi inwestycja? 

Doposażenie domów ludowych i modernizacja łazienek w budynku użyteczności publicznej pozwoli na organizację różnego rodzaju spotkań, pikników tematycznych, warsztatów  i działań służących szeroko rozumianej turystyce. Miejsca te staną się ważnym punktem rekreacji, gdzie turyści i lokalna społeczność będą mogli aktywnie i przyjemnie spędzać czas i poznawać walory obszaru LGR.

Zadanie pn. ,, Modernizacja łazienek w budynku użyteczności publicznej w Dymitrowie Małym i doposażenie domów ludowych w miejscowości Knapy i Ślęzaki” zostało zrealizowane w ramach działania 4.2 ,,realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
14.12.2022
Data publikacji
14.12.2022
Data modyfikacji
15.12.2022