Powiat tarnobrzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego”

Projekt wypożyczalni sprzętu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług  zdrowotnych dla co najmniej 300 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego w postaci umożliwienia bezpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Katalog urządzeń i sprzętu w wypożyczalni będzie obejmował sprzęt rehabilitacyjny:

 • łóżka rehabilitacyjne,
 • inhalatory,
 • koncentratory tlenu,
 • bieżnie,
 • rowery stacjonarne,
 • rotory,
 • kule.

Sprzęt pielęgnacyjny:

 • krzesła toaletowe, prysznicowe,
 • siedziska nawannowe.

Sprzęt wspomagający:

 • wózki inwalidzkie, balkoniki,
 • pionizatory,
 • podnośniki kąpielowe i wiele innych.

Sprzęt będzie można wypożyczyć na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwość zorganizowania dowozu sprzętu do miejsca zamieszkania osoby, która będzie go używać. Z wypożyczalni skorzystają mieszkańcy gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów i Nowa Dęba.

Wypożyczalnia będzie zlokalizowana  pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7,  a jej otwarcie zaplanowane zostało na wrzesień 2022 r.

Nabór uczestników projektu rozpoczął się 01.06.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pok. 26 i 28 oraz na stronie internetowej tutaj

 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4,

39-400 Tarnobrzeg,

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 15/ 8221340, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
13.06.2022
Data publikacji
13.06.2022
Data modyfikacji
14.06.2022