Zapraszamy Mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Skopanie w dniu 26 września 2020 roku o godz. 15:00  ( I termin), 15:15 ( II termin).

 

Tematyka zebrania:

  • Podział budżetu sołectwa na 2022 rok
  • Wyznaczenie zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok
  • Sprawy bieżące Sołectwa
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
08.09.2021
Data publikacji
08.09.2021
Data modyfikacji
08.09.2021