Zapraszamy Mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymitrów Mały w dniu 12 września 2020 roku o godz. 16.00  ( I termin), 16.15 ( II termin).

 

Tematyka zebrania:

  • Podział budżetu sołectwa na 2022 rok
  • Wyznaczenie zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok
  • Sprawy bieżące Sołectwa
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.09.2021
Data publikacji
08.09.2021
Data modyfikacji
08.09.2021