Obrady XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w dniu 26 września 2022 roku, tj. poniedziałek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2022.
  5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  6. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
  7. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
23.09.2022
Data publikacji
23.09.2022
Data modyfikacji
23.09.2022