Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału
w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe można uzyskać w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej
  • Rozwijania działalności gospodarczej.
  • Pozostałe działania konkursowe.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2021 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”;
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”;
  4. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach „Pozostałych działań konkursowych”;
  5. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”; „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz „Pozostałych działań konkursowych”;
  6. Omówienie formularzy wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Nowa Dęba 18.05.2021 r.
godz. 8:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Nowa Dęba
2. Nowa Dęba 18.05.2021 r.
godz. 10:30
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Bojanów
3. Nowa Dęba 18.05.2021 r.
godz. 13:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Pysznica
4. Nowa Dęba 19.05.2021 r.
godz. 8:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Zaleszany
5. Nowa Dęba 19.05.2021 r.
godz. 10:30
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem
6. Nowa Dęba 19.05.2021 r.
godz. 13:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Baranów Sandomierski
7. Nowa Dęba 20.05.2021 r.
godz. 8:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Gorzyce
8. Nowa Dęba 20.05.2021 r.
godz. 10:30
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Zaklików
9. Nowa Dęba 20.05.2021 r.
godz. 13:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Grębów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

Prosimy także o przybycie na spotkane ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania osoba  nie powinna  przychodzić tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
13.05.2021
Data publikacji
13.05.2021
Data modyfikacji
13.05.2021