W dniu 25 maja 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się  XXXII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
  w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski- ETAP I;
  b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Dęba na realizację zadania publicznego w 2021 roku;
  c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XXIX/230/21
  z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku;
  d) nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Baranowska;
  e) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Wola Baranowska;
  f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej;
  g) zmian w budżecie na rok 2021.
 6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.05.2021
Data publikacji
21.05.2021
Data modyfikacji
21.05.2021