W dniu 23 lutego 2022 roku, tj. środa o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/06 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Baranów Sandomierski do spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski Sp. z o.o., z siedzibą
  w Baranowie Sandomierskim;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2022 roku;
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej podjęcia uchwały
  w przedmiocie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Joanny Suska Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko Covid-19 na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skopanie”;
 • w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Knapy;
 • w sprawie zmian budżetu na rok 2022;
 • w sprawie wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, w trybie bezprzetargowym.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.02.2022
Data publikacji
21.02.2022
Data modyfikacji
23.02.2022