W dniu 10 listopada 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • zmieniająca uchwałę nr XXIX/230/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
  z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku zmienionej uchwałą nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
  z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku oraz zmienionych uchwałą nr XXXIV/273/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku;
 • zmian budżetu na 2021 rok;
 • zmian w uchwale Nr XXIX/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
05.11.2021
Data publikacji
05.11.2021
Data modyfikacji
05.11.2021