W dniu 31 sierpnia 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędą się obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru wniosku deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku szkolnym 2021/2022;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
  • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewid. 1511/19 o pow. 0,0013 ha, położonej w Skopaniu;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej;
  • w sprawie zmian budżetu na rok 2021;
  • w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
   do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.08.2021
Data publikacji
27.08.2021
Data modyfikacji
27.08.2021