W dniu 6 czerwca 2023 roku, tj. wtorek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LV/456/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LII/421/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LV/455/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 roku;
c) w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Samorządowy żłobek w Baranowie Sandomierskim”;
d) zmian budżetu na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.06.2023
Data publikacji
02.06.2023
Data modyfikacji
02.06.2023