W dniu 10 maja 2023 roku, tj. środa o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski – ETAP II;
b) rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland reprezentującej Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo;
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zakończenie obrad sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.05.2023
Data publikacji
10.05.2023
Data modyfikacji
10.05.2023