W dniu 29 marca 2023 roku, tj. środa o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LII/421/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 roku;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
 • określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Baranów Sandomierski oraz jej jednostkom podległym;
 • Programu Wspierania Rodziny w Gminie Baranów Sandomierski na lata 2023-2025;
 • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2028”;
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LI/417/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 roku;
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2023;
 • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Skopanie;
 • wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE;
 • zmian budżetu na rok 2023;
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034.

6.Wolne wnioski i zapytania radnych.
7.Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.03.2023
Data publikacji
24.03.2023
Data modyfikacji
24.03.2023